นักแปล-ล่ามภาษาโปแลนด์ – Thai to Polish translation

เกี่ยวกับนักแปล-ล่าม
นาย Jakub Wiszniewski

ชาวโปแลนด์ที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า 8 ปี มหาบัณฑิตภาษาศาสตร์ในเชิงวัฒนธรรม สนใจและศึกษาภาษาไทยเป็นพิเศษเป็นเวลานานกว่า 14 ปี

การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นชีวิตจิตใจของนักแปล มากประสบการณ์ในการทำงานและประสานงานระหว่างคนไทยและคนโปแลนด์


อ่านเพิ่มเติม

งานบริการ

งานแปล

งานแปลทั่วไป ทางด้านธุรกิจ ด้านเทคนิคและวิชาการ จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ งานแปลเอกสารอย่างเป็นทางการต่าง ๆ อย่างเช่น หนังสือรับรอง เอกสารนำเข้าส่งออก ใบสำคัญจดทะเบียนสมรส สูติบัตร ฯลฯ

งานล่าม

งานล่าม ทั่วไป ทางด้านธุรกิจ ด้านเทคนิคและวิชาการ จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ งานล่ามระหว่างสัมมนาและระหว่างงานออกร้านต่าง ๆ

ติดต่อ ประสานงาน

รับติดต่อเป็นนายหน้า เป็นผู้ดำเนินการในการกระทำธุรกรรม ธุรกิจ รับเป็นผู้ดำเนินเรื่อง ติดต่อประสานงานในทุก ๆ ธุรกิจระหว่างไทยและโปแลนด์


อ่านเพิ่มเติม

ประสบการณ์

ผ่านการทำงานเป็นนักแปล-ล่าม อิสระ ไทย-โปแลนด์ เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี


อ่านเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการงานแปลจะถูกคำนวณเป็นหน้า
ค่าบริการงานล่ามถูกคำนวณเป็นชั่วโมง


อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ

สามารถติดต่อนักแปล ล่าม โดยตรงตามอีเมล์ดังต่อไปนี้:

contact@thaitopolish.com
wiszniewski@thaitopolish.com
buddas_w@yahoo.co.uk


Linkedin


Globe


Link


Skype