อัตราค่าบริการ

งานแปล

ค่าบริการงานแปลจะถูกคำนวณเป็นหน้า

  • ในกรณีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ หนึ่งหน้าเท่ากับ 1 600 อักขระรวมช่องว่างของเอกสารสำหรับการแปล

  • ในกรณีการแปลจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทย หนึ่งหน้าเท่ากับ 1 800 อักขระรวมช่องว่างของเอกสารสำหรับการแปล

  • ในกรณีการแปลบทความสั้น ๆ นักแปลจะคิดค่าบริการขั้นต่ำสุดที่ถูกกำหนด

  งานล่าม

  ค่าบริการงานล่ามถูกคำนวณเป็นชั่วโมง สามารถคำนวณค่าบริการในรูปแบบการเหมาทั้งวันได้ (8 ชั่วโมง) หรือเหมาครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) และในกรณีที่สถานที่ทำงานของล่ามอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ผู้จ้างจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงสถานที่นั้นทั้งหมด

  ค่าบริการงานแปลและล่ามอาจจะสูงขึ้น ในกรณีงานด่วนหรืองานแปล-ล่ามทางด้านเทคนิคและวิชาการ ซึ่งมีภาษาที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ

  กรณีพิเศษหากลูกค้าใช้บริการเป็นเวลายาว หรือในกรณีที่ปริมาณหน้ากระดาษของเอกสารที่ต้องแปลเป็นจำนวนมาก ลูกค้าสามารถต่อรองราคาโดยตรงได้

  ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลติดต่อ ซึ่งจะอยู่ในส่วนท้ายของเว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปที่แท็บ ติดต่อ เพื่อติดต่อขอรับข้อมูลอัตราค่าบริการอย่างละเอียด

  หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในอนาคต

  ด้วยความยินดี

  Jakub Wiszniewski