ประสบการณ์

ผมได้ทำงานเป็นนักแปล-ล่าม ไทย โปแลนด์ เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปีแล้ว การศึกษาภาษาไทยเป็นชีวิตจิตใจของผม งานแปล งานล่าม สำหรับผมไม่ได้เป็นแค่งานธรรมดา แต่เป็นเสมือนงานอดิเรกที่ทำให้ผมมีความสุขด้วย

ในฐานะคนโปแลนด์ที่ได้อาศัยอยู่ที่ประเทศไทย ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นเวลานานพอสมควร ผมเป็นนักแปล-ล่าม ที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในด้านวัฒนธรรมและภาษาของทั้งสองประเทศ จึงให้ผมสามารถรับงานแปลเอกสารต่าง ๆ งานล่ามระหว่างคนไทยกับคนโปแลนด์ และช่วยในการสื่อสารระหว่างทั้งสองชาติได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว

นอกจากภาษาไทยที่ผมสนใจเป็นพิเศษและภาษาโปแลนด์ ซึ่งเป็นภาษาแม่ ผมยังสามารถพูด เขียนและอ่านภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

ขอนำเสนอประสบการณ์การทำงานในการเป็นนักแปล-ล่าม ของผม

งานอิสระ (แบบฟรีแลนซ์) อย่างเช่น:

 • การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ การสร้างคำบรรยายภาษาโปแลนด์และการไทม์โค้ตสำหรับวิดีโอเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการโทรทัศน์ „HOTELE MARZEŃ – TAJLANDIA” ผลิตโดยช่องโทรทัศน์โปแลนด์ TVN STYLE
 • การแปลสำเนาทะเบียนบ้านจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์และอังกฤษให้กับลูกค้าเอกชน
 • เป็นผู้ตรวจความหมายและรับรองความถูกต้องของเนื้อหาสัญญาฉบับสองภาษา (อังกฤษ-โปแลนด์) เรื่องการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัยเมือง ŁÓDŹ ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต
 • การแปลแอปพลิเคชันอินเตอร์เน็ต DOLQUICK จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับลูกค้าเอกชน
 • การแปลสัญญาเช่าที่ดินและหนังสือมอบอำนาจจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับลูกค้าเอกชน
 • การแปลความหมายของรอยสักจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้ลูกค้าเอกชน
 • การแปลรายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีความของชาวโปแลนด์จากสถานีตำรวจไทยจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับศูนย์การแปลภาษา APOLINICA
 • ล่ามภาษาไทยให้กับประธานบริษัทผู้ค้าเครื่องประดับและอัญมณี TERPILOWSKI ระหว่างงานออกร้าน 57th BANGKOK GEMS & JEWELERY FAIR 2016 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย
 • การแปลเอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับศูนย์การแปลภาษา GRUCA I PARTNERZY
 • การแปลความหมายของรอยสักจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้ลูกค้าเอกชน
 • การล่ามไทย-โปแลนด์ระหว่างการฝึกอบรมพนักงานไทยเพื่อควบคุมเครื่องกลึงในการติดตั้งเครื่องกลึงชุดล้อรถไฟจากโรงงานผลิตเครื่องกลึง RAFAMET กรุงเทพฯ ให้กับทีมงานช่างชาวโปแลนด์
 • การแปลข้อเสนอของบริษัททัวร์จากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับลูกค้าเอกชน
 • ล่ามภาษาไทย-โปแลนด์ในการประชุมเชิงธุรกิจให้กับลูกค้าเอกชน กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี
 • การแปลเอกสารสูติบัตรจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับศูนย์การแปล CACFTI
 • การแปลเอกสาร ใบปลิว และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ยา SINULAN จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับลูกค้าเอกชน
 • การสร้างคำบรรยายภาษาโปแลนด์และการไทม์โค้ตสำหรับวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษให้กับสตูดิโอ ANDOVAR THAILAND LIMITED
 • การแปลสัญญาการจ้างงานพนักงานนวดแผนไทยจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับศูนย์การแปลภาษา CZARONEK
 • การแปลคู่มือไลน์ผลิตปลาป่นและใบปลิวโฆษณาเครื่องจักรไลน์ผลิตจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับบริษัท A&S THAI WORKS
 • ล่ามภาษาไทยให้กับประธานบริษัทผู้ค้าเครื่องประดับและอัญมณี TERPILOWSKI ระหว่างงานออกร้าน 56th BANGKOK GEMS & JEWELERY FAIR 2015 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย
 • การแปลคำและวลีที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับศูนย์การแปลภาษา TRANSLAX
 • การแปลภาคผนวกของสัญญาจ้างงานจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับร้านนวดแผนไทยและร้านอาหารไทยในเครือบริษัท THAI PAN
 • การแปลหนังสือรับรองสถานะภาพการสมรสจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับศูนย์การแปลภาษา TRANSLAX
 • การแปลคำรับรองการมีอิสรภาพในการสมรสจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้กับศูนย์การแปลภาษา TRANSLAX
 • ผู้ประสานงานให้กับกองถ่ายถ่ายทำรายการทีวีโชว์ „JOKO GEGEN KLAAS – DAS DUELL UM DIE WELT” ให้กับบริษัท ENDEMOLSHINE GERMANY GMBH กรุงเทพฯ
 • ผู้ประสานงานและล่ามภาษาไทย-อังกฤษให้กับกองถ่าย ระหว่างการถ่ายทำของซีรีย์สารคดี  “GALILEO” ให้กับบริษัท COMBERRY LTD. กรุงเทพฯ นนทบุรี กาญจนบุรี ตราด สมุทรสาคร นครปฐม และนครราชสีมา
 • การแปลบันทึกคำให้การรับรองการเป็นผู้ปกครองบุตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับศูนย์การแปลภาษา CALIFORNIA CENTER FOR TRANSLATION & INTERPRETATION
 • การแปลใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดไทยจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับศูนย์การแปลภาษา GLOBAL GROUP
 • ล่ามภาษาไทย-โปแลนด์ระหว่างคณะนักธุรกิจโปแลนด์จากบริษัท GLOBAL CAPITAL HOLDING SP. Z O.O. กับหุ้นส่วนธุรกิจไทยที่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อ่างทอง และนครราชสีมา
 • การแปลเอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับลูกค้าเอกชน
 • การแปลบันทึกการได้รับวัคซีนจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับสำนักงานนักแปลภาษาสาบานตน DAG-MAR
 • การแปลบทความการโฆษณาผลิตภัณฑ์ CGA SLIM BOOSTER จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทย ให้กับบริษัท ITAMAR GROUP SP. Z O.O.
 • ล่ามภาษาไทยของคณะผู้ออกร้านจากประเทศโปแลนด์ระหว่างงานออกร้านด้านนวัตกรรม TIDE 2014 จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)
 • การแปลเอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัด สัญญาซื้อขายหุ้น และหนังสือมอบอำนาจจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์และจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับศูนย์การแปลภาษา TRANSLAX
 • การแปลภาคผนวกของสัญญาจ้างงานร้านนวดแผนไทยจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับบริษัท ทรานส์ เมคเกอร์ จำกัด
 • การแปลเอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับลูกค้าเอกชน
 • การแปลหนังสือคำเตือนจากผู้ตรวจการกระทรวงแรงงานจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับ BIURO TŁUMACZEŃ I KONSULTINGU PUNKT
 • การแปลเอกสารเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับถังแก๊ส LPG และการแปลแบบฟอร์มต่าง ๆจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ ให้กับบริษัท ELPIGAZ SP. Z O.O.
 • การแปลเอกสารข้อควรระวังสำหรับคนต่างด้าวซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย (ประเทศโปแลนด์) จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทย ให้กับ GTC AMG SP. Z O.O.
 • ล่ามภาษาไทยให้กับบริษัท ELPIGAZ SP. Z O.O. ระหว่างงานออกร้าน AFT 2014 ที่ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • ล่าม ไทย อังกฤษ ระหว่างการถ่ายทำตอนหนึ่งของซีรีย์สารคดี  “GALILEO” ให้กับบริษัท COMBERRY LTD. อุตรดิตถ์ ประเทศไทย
 • ล่ามภาษาไทยให้กับ HUTA STALI JAKOSCIOWYCH S.A. (โรงหล่อเหล็ก) ระหว่างงานออกร้าน DEFENSE & SECURITY 2013 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย
 • การสร้างคำบรรยายภาษาโปแลนด์และการไทม์โค้ตสำหรับวิดีโอเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสารคดี „THE MONK FROM THE SEA” ผลิตโดยโปรดักชั่นเฮาส์ CENTRALA SP. Z O.O.
 • การแปลเว็บไซต์ของหลักสูตรสอนภาษา หลักสูตร 123 จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับศูนย์การแปลภาษา MIW
 • การแปลบทความเกี่ยวกับเมืองไทยจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับศูนย์การแปลภาษา TRANSLAX
 • การแปลสัญญาจ้างงานจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้กับเครือข่ายร้านอาหารไทย THAI EXPRESS ที่เมือง KATOWICE ประเทศโปแลนด์
 • การแปลเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ WEIGHT LOSS จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับบริษัท KOPATIR LTD.
 • ล่ามภาษาไทยให้กับวิศวกรชาวโปแลนด์ระหว่างประชุมกับบริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด (PZ CUSSONS (THAILAND) LTD.) ปทุมธานี ประเทศไทย
 • การแปลสูติบัตรไทยให้กับสำนักงานนักแปลภาษาสาบานตน DAG-MAR
 • ล่ามในการประชุมเชิงธุรกิจให้กับบริษัท LECHO ELEKTRONIKA AUTOGAZ นนทบุรี ประเทศไทย
 • ล่ามระหว่างการฝึกอบรมของวิศวกรชาวโปแลนด์ที่บริษัท ฟูจิเอซ จำกัด (FUJI ACE CO.,LTD.) สมุทรปราการ ประเทศไทย
 • ล่ามในการประชุมเชิงธุรกิจและการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ให้กับบริษัท คนเหนือ จำกัด (THE NORTHERNER CO.,LTD.) กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • การแปลเอกสารและเว็บไซต์จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยทั้งให้กับบริษัทเวียนเอสเซ  (VIANESSE); http://www.vianesse.com/hp/index.php/th/
 • การแปลเว็บไซต์จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทยให้กับบริษัทสปอร์ตฮอลล์ (SPORT HALLS); http://th.sporthalls.pl/

นักแปล ล่าม ระหว่างงานออกร้าน Defense & Security 2012 อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำกรุงเทพมหานคร)

 • ล่ามของผู้ออกร้านและนักธุรกิจตลอดช่วงเวลาของงานแสดงสินค้า

นักแปล ล่าม นักการตลาด ผู้ประสานงาน บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (โครงการโปแลนด์) เมือง Katowice ประเทศโปแลนด์

 • การแปลหนังสือวิชาการ เอกสารสำนักงาน เอกสารแสดงรายละเอียดสินค้า คู่มือต่าง ๆ การล่ามระหว่างการประชุม (ล่ามของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทยประจำประเทศโปแลนด์) การล่ามทั่วไปอื่น ๆ การประสานงานระหว่างพนักงานโปแลนด์และไทยของบริษัท

นักแปล ล่าม ระหว่างงานออกร้าน Tajlandia Expo 2009 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอร์ซอ วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

 • ล่ามของผู้ออกร้านและนักธุรกิจตลอดช่วงเวลาของงานแสดงสินค้า การแปลป้ายและฉลากต่าง ๆ

นักฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • การแปลสูติบัตร ทะเบียนสมรส บทความในหนังสือพิมพ์