ติดต่อ

สามารถติดต่อนักแปล ล่าม โดยตรงตามอีเมล์ดังต่อไปนี้:

contact@thaitopolish.com
wiszniewski@thaitopolish.com
buddas_w@yahoo.co.uk