เกี่ยวกับนักแปล-ล่าม

ผมชื่อ Jakub Wiszniewski (จาค็อป) และเป็นชาวโปแลนด์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Ethnolinguistics (ภาษาศาสตร์ในเชิงวัฒนธรรม) ที่มหาวิทยาลัย im. Adama Mickiewicza ที่เมือง Poznań ประเทศโปแลนด์ และศึกษาภาษาไทยเป็นพิเศษ ส่วนตัวผมเองได้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาประมาณ 7 ปี เริ่มสนใจและศึกษาทั้งภาษาและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ปี 2005 จากการศึกษาดังกล่าวร่วมกับการอาศัยอยู่ในประเทศไทยและการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันทำให้ผมสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างเป็นอย่างดี

การศึกษาภาษาไทยนั้นเป็นเหมือนชีวิตจิตใจของผม ผมได้ทำการศึกษา พัฒนา และขัดเกลาทักษะทางด้านภาษาของตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ในยามว่างผมพยายามใช้เวลานั้น ๆ ในการท่องเที่ยว เรียนรู้ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เรียนภาษาไทย ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยรวมทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ในด้านงานแปล-งานล่าม ผมได้ทำเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปีแล้วซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่งานธรรมดา แต่เป็นเหมือนงานอดิเรกที่ทำให้ผมมีความสุข ได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปด้วย

ในฐานะคนโปแลนด์ที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้สัมผัสกับภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นเวลานานพอสมควร สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมผันตัวเองมาเป็นนักแปล-ล่าม รับงานแปลเอกสารต่าง ๆ งานล่ามระหว่างคนไทยกับคนโปแลนด์ และช่วยในการสื่อสารระหว่างทั้งสองชาติได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว

หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในอนาคต
ด้วยความยินดี

Jakub Wiszniewski